Ngôn Từ

Các đệ tử đang say sưa luận bàn câu nói của Lão-tử:

“Biết thì không nói;

Nói thì không biết.”

Khi Minh-Sư xuất hiện, họ hỏi ngài ý nghĩa những lời nói đó đúng ra là gì.

Minh Sư hỏi: “Ai trong các con đã ngửi mùi thơm hoa hồng?”

Mọi người đều trả lời có.

Rồi thì Minh Sư bảo: “Các con hãy diễn tả ra lời nói đi.”

Tất cả các đệ tử đều im lặng.