Ngược Đãi

Ngày kia một đệ tử nhắc lại việc những người đương thời đã dán nhãn hiệu phản loạn và lạc đạo cho Đức Phật, Chúa Giêsu và ngài Mahomet.

Minh Sư nói: “Không ai có thể nói được là mình đã đạt tới đỉnh cao của Chân Lý cho tới khi cả ngàn người chân thật tố cáo rằng mình lộng ngôn.”