Quán Xác Chết Thối Rữa Chảy Mủ – Lần 2

Da mỏng bồi giấy rách khác chi?

Thịt thối, canh thiu càng đổ đi.

Mủ máu hôi tanh từ trong rỉ,

Ruồi nhặng tranh nhau rúc tử thi.

Như kẻ ăn lòng lợn nôn mửa,

Như người tắm chó nước sạch chi?

Nếu không ghê tởm thấu xương tủy,

Làm sao dứt được khối tình si.