Quán xác chết trương sình

Sinh thời bao dáng vẻ đẹp xinh,

Thoắt chốc thành thây thối trương sình.

Trước mắt những người đang son trẻ,

Mai sau có thoát được tử sinh?