Thách Đố – Ý Thức Hệ

THÁCH ĐỐ

Một đệ tử thích dễ dãi, than phiềnkhông bao-giờ cảm nhận được sự thanh tịnhMinh Sư hằng khuyến khích.

Ngài giảng giải: “Sự thanh tịnh chỉ đến với người hoạt động mà thôi.”

Ý THỨC HỆ

Một nhóm người tranh đấu chính trị cố trình bày cho Minh Sư cách thức mà ý thức hệ của họ có thể thay đổi bộ mặt thế giới.

Minh Sư chăm chú lắng nghe.

Ngày hôm sau ngài nói: “Một ý thức hệ tốt hay xấu cũng tùy thuộc những người sử dụng nữa. Nếu một triệu con chó sói tụ tập lại để tranh đấu cho công lý thì có phải vì thế mà chúng không còn là một triệu con chó sói nữa chăng?”