Thiên Đàng

Một đệ tử bị ám ảnh bởi ý nghĩ về cuộc sống sau khi từ trần; Minh Sư nói với anh: “Tại sao con phải mất thời giờ nghĩ tới thế giới bên kia?”

“Nhưng có thể nào không nghĩ tới được sao?”

“Được chứ.”

“Như thế nào?”

“Bằng cách sống trên thiên đàng, ngay tại bây giờ và nơi đây.”

“Và thiên đàng ở đâu?”

“Ở tại nơi đây và bây giờ.”