Tránh Né

Một du khách xem xét chân dung các vị Minh Sư quá cố ở trong đền thờ và nói:

“Còn có những Minh Sư nào ở trên đời này nữa không?”

Hướng dẫn viên trả lời:

“Còn có một vị.”

Du khách van nài được diện kiến vị Minh Sư đó và bắt đầu đặt câu hỏi:

“Ngày nay người ta có thể tìm gặp những vị đại Minh-Sư ở đâu?”

Minh Sư la lên: “Này lữ khách!”

Du khách kính cẩn trả lời: “Thưa ngài!”

“ÔNG đang ở đâu vậy?”