Trói Buộc

Đối diện với một khách hành hương mộ đạo nhưng lo sợ, Minh Sư nói: “Tại sao bạn quá bất an như thế?”

Khách trả lời: “Con lo sợ không đạt được Phần Rỗi.”

“Và Phần Rỗi là gì?”

“Là sự Giải Thoát! Là sự Tự Do!”

Minh Sư phá lên cười rồi nói: “Vậy bạn bị ‘bắt buộc’ phải tự do à? Bạn bị ‘trói buộc’ trong việc tìm đường giải thoát à?”

Chính lúc bấy giờ, khách hành hương cảm thấy thanh thản và khỏi sợ hãi mãi mãi.