TỪ BỎ NHỮNG SAI LẦM

Một ngày, Einstein được dẫn đến văn phòng nghiên cứu cao cấp của trường đại học Princeton. Người quản lý ở đó hỏi ông cần dụng cụ gì.

Einstein trả lời rằng:

– Tôi muốn một cái bàn hoặc cái bục, một cái ghế, một cây bút và vài tờ giấy là được. À, đúng rồi, còn cần một cái sọt rác lớn.

Người quản lý hỏi:

– Tại sao phải lớn?

Einstein trả lời rằng:

– Để tôi quẳng tất cả những sai lầm của mình.

LỜI BÌNH:

Theo đuổi sự ưu việt là quá trình liên tục từ bỏ sai lầm. Chỉ khi dám dấn thân và vượt qua sai lầm, chúng ta mới có thể tiến bước trên con đường tiến bộ.