Bá Di

● Bá Di Thúc Tề. Y vào Sử Ký Liệt Truyện, là hai người con trai của vua nước Cô- trúc (một nước chư hầu của nhà Thương, Trung-quốc thời cổ đại, nay thuộc thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc). Bá Di là con cả, Thúc Tề là con trai thứ ba. Tương truyền, khi vua nước Cô-trúc chết, có di chiếu lập người con thứ là Thúc Tề kế vị, nhưng Thúc Tề không chịu, nhường cho anh là Bá Di; Bá Di cũng không chịu. Rốt cuộc cả hai anh em đều không ai muốn làm vua, cùng nhau bỏ trốn sang nước Chu (cũng là một nước chư hầu của nhà Thương). Khi vua Vũ Vương (Cơ Phát) của nước Chu khởi binh phạt vua Trụ của nhà Thương (hoặc Ân), Bá Di và Thúc Tề ra cản đầu ngựa để khuyên can, nhưng Vũ vương không nghe. Sau khi Vũ vương diệt vua Trụ, dứt nhà Thương và lập ra nhà Chu, thì cả hai anh em Di, Tề đều lấy làm tủi hổ phải ăn lúa nhà Chu, bèn cùng nhau vào núi Thú-dương ở ẩn, không ăn lúa nhà Chu nữa, sau có người bảo rau rừng mọc trên đất Châu thì cũng là tài sản của nhà Châu, họ liền nhịn đói đến chết.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.