Ba Liên Phất

● Hiện nay là Patna. Tiếng Phạn gọi là ‘Hoa Thành’.Sau khi lên ngôi, vua A Dục thiên đô từ Râjagriha đến Pâtaliputtra. Mười tám năm sau, vua A Dục đứng ra triệu tập pháp hội kiết tập kinh điển lần thứ ba (theo Nam Tông), khoảng năm 250 trước tây lịch.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.