Bản Gỗ

● Việc in ấn ngày xưa được thực hiện bằng cách khắc chữ ngược lên các phiến gỗ, dùng mực bôi đều rồi in vào giấy. Vì thế, muốn in một quyển sách trước hết phải thực hiện việc khắc bản gỗ. Bản Gỗ này cũng được lưu trữ để sử dụng nhiều lần.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.