Bát Tự

● Còn gọi là Tứ Trụ hoặc Tử Bình, là một cách đoán vận mạng dựa trên Thiên Can và Địa Chi của năm, tháng, ngày, giờ sanh, đem phối hợp Ngũ Hành Âm Dương tương sanh, tương khắc để luận đoán. Vì thế gọi là Bát Tự. Ví dụ năm Ðinh Dậu, ngày Kỷ Tỵ… Tàu thường dùng bát tự để tính toán vận mạng, nhất là trong hai khoa Tử Vi và Tử Bình.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.