Chiên Đàn

● 栴檀, Phạn: Candana, tên khoa học là Sirium Myrtufolium, một loại gỗ thơm thường sinh trưởng tại núi Ma-la-da, Nam Ấn Độ, có thân giống đầu trâu, nên còn gọi là Ngưu đầu chiên-đàn. Gỗ cây này rất thơm, có thể dùng làm thuốc trị bệnh nhiệt, bệnh phong, hay làm hương liệu, tương ứng với gỗ Đàn Hương tại Trung Hoa. Thường người ta hay đốt xông hương để cúng Phật, vì loại nầy rất thơm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.