Đại Nghĩa

● Thành tựu lợi mình và lợi người. Kinh Giải thâm mật “Thành tựu lợi ích chân thật và vĩ đại (đại nghĩa), được tâm trí xuất thế mà trước đây chưa được, sanh hoan hỷ lớn lao, nên địa đầu tiên tên là Cực hỷ địa.” (H.T Thích Trí Quang dịch)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.