Hạ

● (Vassa, còn gọi là kiết hạ an cư) gồm 3 tháng mưa nhiều ở Ấn-độ, từ ngày trăng tròn tháng 7 đến ngày trăng tròn tháng 10 dương lịch (bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 đến rằm tháng bảy âm lịch), Ðức Phật và chư Tăng ở lại một nơi để tích cực tu tập. Theo nguyên tắc, thời gian nầy không ai được ra khỏi chùa trừ những vị trong ban trị sự.

● Chỉ lông đầu, lông bụng, lông gót chân. Pali: gocariyanam, phần thứ tư màu nâu đỏ.

.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.