Khẩn Na La

● (Kinnara), còn phiên âm là Khẩn Nại Lạc, là một trong tám bộ quỷ thần, giống người, đầu có một sừng (do vậy, đôi khi dịch nghĩa là Nghi Nhân – ngỡ là người nhưng không phải là người), tiếng ca thánh thót, là những vị thần xướng ca của trời Đế Thích, có cung điện bằng bảy báu ở núi Tu-di, chuyên phụ trách ca hát. Càn Thát Bà tấu nhạc, còn Khẩn Na La chuyên ca vũ, hình dung xấu xí nhưng tiếng xướng ca tuyệt diệu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.