Khổ Hạnh

● Ở đây không có nghĩa là hành xác như chỉ ngủ ngồi không nằm, nhịn ăn v.v… mà là “làm được những việc người khác không thể làm, chịu đựng những việc người khác không thể chịu”, dứt bỏ những tập khí quen hưởng thụ sung sướng, biếng nhác của chính mình, giảm thiểu nhu cầu đến mức thấp nhất.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.