Kim Luân

● 金輪 (S: cakra-ratna) : tức Kim Luân Bảo, vật báu của Chuyển Luân Thánh Vương được làm bằng kim cương. Theo truyền thuyết, khi Kim Luân chuyển động về hướng nào thì xứ đó đều quy phục. Kim Luân xuất hiện thì thiên hạ thái bình .

This entry was posted in . Bookmark the permalink.