Kim Sí Điểu

● 金翅鳥(S: suparṇa): Một loài chim giống như chim diều hâu trong thần thoại Ấn Độ. Đây là loài chim được thần thoại hóa, thân to lớn và hung dữ, là chim trời Tì-thấp-nô cưỡi, tương truyền lúc nó mới sinh ra, thân nó phát ánh sáng chói lọi, chư thiên lầm tưởng là Hỏa Thiên nên kéo nhau đến lễ bái.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.