Lâu Các

● Trong phẩm Nhập Pháp Giới của kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử được Bồ Tát Di Lặc dẫn vào trong Tỳ Lô Giá Na Lâu Các của Ngài. Thiện Tài nhờ quan sát những cảnh tượng trong ấy bèn chứng Đẳng Giác.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.