Liệu Giản

● Đôi khi còn được gọi bằng những thuật ngữ khác như Liễu Giản, Lượng Giản, Liệu Kiến Hoặc Lượng Kiến, đều cùng hàm nghĩa phân biệt, biện định, chọn lựa chánh pháp một cách xác đáng nhất. Tùy theo từng tông phái mà ý nghĩa chữ Liệu Giản được chia chẻ tỉ mỉ hơn như sau:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.