Ma Ha Ba Xà Ba Đề

● 摩呵波闍波提(S : Mahāprajāpatī. P : Mahāpajāpatī, Makahajahadai (Nhật)). Di mẫu của thái tử Tất-đạt-đa và là em gái của hoàng hậu Ma-da. Ma-da là con của vua Thiện Giác thành Thiên Tí ở Ấn Độ thời xưa. Sau khi Thích Tôn thành đạo 5 năm, vua Tịnh Phạn cũng mệnh chung, bà dẫn Da-du-đà-la và 500 người nữ thuộc chủng tộc Thích-ca đến Đức Phật xin xuất gia. Qua lời thỉnh cầu của A-nan, Đức Phật hứa khả. Bà là người xuất gia làm Tỳ Kheo Ni đầu tiên trong Phật Giáo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.