Mười Điều Lành

● Thập thiện: Thuận lý khởi tâm đối với cảnh không phạm 10 điều dữ :

Thập ác, bao gồm:

1.Giới sát phóng sanh,

2.Bố thí, không trộm cắp,

3.Giữ phạm hạnh thanh tịnh, không tà dâm,

4.Nói lời chân thật, không dối trá,

5.Nói lời mang lại lợi lạc, không nói lời trau chuốt, vô nghĩa,

6.Nói lời hòa giải, không gây chia rẽ, ly tán,

7.Nói lời hiền thiện, ôn hòa, không nói lời hung dữ, độc ác,

8.Không khởi tâm tham dục,

9.Không khởi tâm sân hận,

10.Không khởi tâm si mê, tà kiến.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.