Nhất Niệm Vạn Niên

● Tăng Xán gọi là “nhất niệm vạn niên, vạn niên nhất niệm” (giây phút = vĩnh cửu). Kinh điển Tiểu Thừa cũng nói : “Cũng như bánh xe lăn trên đường chỉ đụng mặt đường ở một điểm, cũng vậy, đời sống con người không dài hơn một niệm”. Thời gian (time) chốc lát (instant) và vĩnh cửu (eternity) là ba vấn đề nan giải của khoa học và triết học cũng như đạo giáo. Và chứng đạo là chứng vào cái chốc lát “bất động” ấy, trong ấy từ vô thỉ đến vô chung không có gì mất đi đâu hết. Một Phật tử Tây Phương nói : “Tất cả đều thường trụ trong sát na thường trụ” (Dr. BenoitTout est pour toujours dans l’éternité de l’instant)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.