Ni Kiền Tử

● Danh từ Hán Việt dịch âm ngắn gọn chữ Nigantha Nàtaputta (Ba Lỵ); Nirgrantha-Jnàtiputra (Phạn) hay Nikenshi (Nhật). Ông sinh vào thế kỷ thứ 6 trước tây lịch, có tên thật là Vardhamana. Ông là một trong sáu lục sư ngoại đạo là giáo chủ, sáng lập đạo Kỳ Na ( nay lấy tên Jainisne), thời đức Phật còn tại thế.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.