Oai Nghi

● Oai là dáng vẻ trang nghiêm, tề chỉnh. Nghi là có nghĩa là lễ mạo, đúng lễ. Oai Nghi ở đây thường được hiểu là bốn hành động đi, đứng, nằm, ngồi đều tuân thủ đúng lễ tiết, trang trọng, đúng mực, tuân theo giới luật nên tạo thành oai nghi, khiến người khác kính phục. Trong Phật Giáo oai nghi có 4 thứ căn bản, đó là : đi, đứng, nằm, ngồi; Oai Nghi tề chỉnh. Đức Phật có tới 3000 oai nghi.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.