Phật Đà

● Danh từ Hán Việt dịch âm chữ Buddha (Ba Lị và Phạn), hay Butsuda (Nhật). Chữ “Buddha” (Phật) phát xuất từ ngữ căn tiếng Phạn “Budh” nghĩa là hiểu rõ, thấy biết hay tỉnh thức. Tàu dịch là Giác; Giác ngộ cứu cánh chân lý tuyệt đối. Phật là người đã giác ngộ, không còn bị sanh tử luân hồi và hoàn toàn giải thoát

This entry was posted in . Bookmark the permalink.