Phù Du

●Đôi khi còn được gọi là “con vờ” là tên gọi chung của hơn hai trăm loài côn trùng nhỏ thuộc họ Ephemeroptera. Chuồn chuồn cũng thuộc họ này, nhưng tuổi thọ không quá ngắn ngủi như những con phù du. Đa phần những con phù du khá giống chuồn chuồn, nhưng nhỏ hơn. Loài ấu trùng của chúng (naiad) sống trong những vũng nước ngọt cả năm trời, đến khi lột xác bay lên thành phù du chỉ sống được vài giờ. Có loài như chuồn chuồn thì sống được vài ngày. Ca dao việt-nam có câu: “người đời như bóng phù du, sớm còn tối mất công phu lỡ làng.”

Cả ba loài: Triêu khuẩn, ve sầu và phù du đều được dùng để chỉ cho đời sống ngắn ngủi. Triêu Khuẩn là một loại côn trùng sống trên mặt nước, dáng giống như con ngài, rất nhỏ, sáng sinh chiều chết. Sách trang tử, thiên “tiêu dao du” có câu: “triêu khuẩn bất tri hối sóc” (loài triêu khuẩn không biết khoảng thời gian từ tối đến sáng), ý nói, mạng sống của loài triêu khuẩn không kéo dài được một ngày đêm.

Huệ Cô là một loại ve sầu, sinh vào mùa hè, đến mùa thu thì chết. sách trang tử, thiên “tiêu dao du” có câu: “huệ cô bất tri xuân thu” (loài ve sầu không biết mùa xuân mùa thu), ý nói, loài ve sầu chỉ sống được vài tháng mùa hè.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.