Tân Dịch

● Cách Dịch Kinh theo phong cách của ngài Huyền Trang (602-664), đối lập với Cựu Dịch là cách Dịch Kinh theo phong cách của pháp sư Cưu Ma La Thập. Ngài Huyền Trang chủ trương bám sát nguyên bản, không bỏ bớt chữ nào dù kinh văn rườm rà đến cách mấy. Ngài La Thập chủ trương dịch thoát ý, chỉ gạn lọc lấy ý chính.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.