Tết

● Người Nhật kể từ thời Minh Trị Duy Tân (1868) đến nay, đã cử hành Tết Nguyên Đán theo dương lịch; nên tháng 12 có ngày 31, và chuông chùa ở Nhật mỗi năm chỉ gióng một lần vào đêm trừ tịch, chứ không gióng chuông mỗi ngày 2 lần như ở Việt Nam của chúng ta.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.