Thiên Tự

● Là nơi bà la môn ngoại đạo thường hành lễ. Từ khi tôn giả Ca Diếp Ma Thắng và Trúc Pháp Lan được triều đình nhà Hán xây cho ngôi chùa ‘Bạch Mã Tự’, thì chữ ‘Tự’ được dùng phổ cập cho tất cả ngôi chùa. Song, ngài Pháp Hiển lại dùng chữ ‘Tự’ cho các đền thờ của chư bà la môn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.