Thung Dung Lục

● (Nh. Shoyoroku, H. T’sung jung lu).Tập sách gồm 100 công án do Hoằng Trí Chánh Giác (Nh. Wanshi Shokaku, H. Hung-chi Cheng-chueh), một Thiền Sư danh tiếng của Trung hoa biên tập. Nhan đề lấy từ tên cái am của Hoằng Trí là am Thung Dung (Nh. Shoyo-am). 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.