Thương Hải Tang Điền

● Là một thành ngữ chỉ sự biến đổi cực lớn. Điển tích này xuất phát từ truyện Vương Viễn trong bộ Thần Tiên Truyện do Cát Hồng viết vào đời Tấn. Trong truyện ấy, tiên nữ Ma Cô nói tiên nhân Vương Viễn“Ta đã từng thấy biển Đông ba lượt biến thành ruộng dâu”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.