Tử Tư

● Là tên tự của Khổng Cấp (483-402 trước Công nguyên), còn có mỹ hiệu là Thánh Thuật, cháu nội của Khổng Tử, là con trai của Khổng Lý. Tử Tư theo học với Tăng Tử (Tăng Sâm), từng ra làm quan dưới triều Lỗ Mục Công. Tương truyền, Mạnh Tử học đạo với ông này, sách Trung Dung do chính Tử Tư biên soạn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.