Tử Vong

Có một đệ tử van xin Minh Sư chỉ bảo sự Minh Triết, ngài nói: “Con hãy làm thử điều nầy: nhắm nghiền mắt lại và tưởng tượng con bị rơi xuống vực thẳm với mọi sinh vật bị cuốn lôi theo con. Mỗi lần con bám vào bất cứ vật gì để chận con lại cho khỏi bị rơi thì con hãy biết rằng vật đó cũng đang rơi.”

Đệ tử đã thử như thế và anh ta không bao giờ còn là một người như trước nữa.