Ưu Việt

Một đệ tử Á châu hãnh diện về điều mà anh cho là nền linh đạo Đông Phương, anh đến gặp Minh Sư và nói: “Tại sao Tây Phương có được tiến bộ vật chất, còn Đông Phương lại có linh đạo?”

Minh Sư trả lời vắn tắt: “Bởi vì từ ban đầu, khi các kho dự trữ thực phẩm được phân phối trên mặt đất thì Tây Phương được quyền lựa chọn trước tiên.”