Văn Tự Viết Trong Sách Vở Thì Dễ Nghe Theo

Những người truy cầu giác ngộ thường hay tìm đọc giáo lý của các vị thầy xưa, tin rằng chỉ riêng các quý vị đó mới là những người giao giảng giáo pháp thực sự.

Các chuyện tích về sự đã hoàn tất và đạt được giác ngộ của những vị thầy xưa này thời rất dễ kể. các quý vị này đâu còn trong thể xác của họ nữa.

Như thế, tiến trình hoàn tất giác ngộ của họ ta không thể nhìn thấy được.

Văn tự viết trong sách vở thì dễ nghe theo, khi bạn không hay biết các sai lầm thiếu sót của tác giảkhông phải nhìn vào tận mặt quý vị đó.