Mục: Video

Nam Mô A Di Đà Phât, Kênh này hoạt động trên tinh thần Pháp Thí để Hoằng Pháp Lơi Sanh. Các video đều được các Phât Tử sưu tầm từ Internet. Các cá nhân, tổ chức nào đang nắm tác quyền xin vui lòng cho chúng con biết thông tin liên lạc để chúng con xin phép đúng theo các quy đinh của pháp luât. Xin trân trọng cám ơn.