Vô Ý Thức

“Con có thể tìm thấy Thượng Đế ở đâu?”

“Ngài đang ở trước mặt con đây.”

“Vậy tại sao con không nhìn ra Ngài?”

“Tại sao người say rượu không thể nhìn ra ngôi nhà của mình?”

Về sau, Minh Sư nói: “Con hãy tìm cho ra điều đã làm cho con say sưa. Muốn nhìn ra, các con phải điều độ hơn.”