Xin Cho Biết Về Tông Phái Phật Giáo Mang Tên Thiên Thai Thiền Giáo Tông

Thiên Thai Thiền Giáo tông là tên gọi tắt của Thiên Thai Thiền Giáo tông Liên hữu hội, là một hội Phật giáo, được thành lập trong bối cảnh của phong trào chấn hưng Phật giáo vào năm 1935 tại Bà Rịa, do công lao khai sáng của Hòa thượng Huệ Đăng Thanh Kế, thuộc phái Lâm Tế, dòng Liễu Quán, đời thứ 41.

Tổ đình của phái Thiên Thai là ngôi chùa Thiên Thai. Hội còn có tạp chí Bác nhã âm, xuất bản vào ngày 30.12.1935, tòa soạn đặt tại tháp Thiên Bửu, nằm trong khuôn viên chùa Thiên Thai. Tạp chí được phát không cho hội viên. Nội dung chủ yếu của Bác nhã âm giới thiệu những bài thuyết giảng, thơ đạo, đi vào các yếu tố của ThiềnTịnh độ, cũng như xây dựng một nhân sinh quan Phật giáo mới, tư tưởng chấn hưng Phật giáo

Từ ngày thành lập đến tháng 3.1936, Thiên Thai Thiền Giáo tông Liên hữu hội có được 400 hội viên. Hội cũng đặt cơ sở hội quán tại một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, như chùa Châu Viên (Châu Đốc), Vạn Linh (Cần Thơ), Bửu Long (Mỹ Tho)…

Kế thừa sự nghiệp của tổ đình Thiên Thai, sau khi Hòa thượng Huệ Đăng viên tịch vào năm 1953, Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, người đã từng là hội trưởng của Hội Phật giáo Cứu Quốc, Hòa thượng Thích Thiện Hào, nguyên Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Trí Quảng, trưởng ban Hoằng Pháp trung ương, trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh… là những người đã tiếp nối vẻ vang sự nghiệp của tổ Huệ Đăng, là những người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giữ nước của dân tộc.