Xin Sư Phụ kể về Bố Đại Hòa Thượng?

Hỏi:
 Xin Sư Phụ kể về Bố Đại Hòa Thượng?

Đáp:
Bố Đại Hòa Thượng là người kiến tánh, hành vi của Ngài là muốn cho người khác kiến tánh; chứ không phải Ngài cho bánh kẹo mấy đứa bé và cùng đùa giởn, đó là người ta thêm vô. Ngài có túi vải đựng đồ dùng hàng ngày, gặp ở đâu thì ngủ ở đó.

Có Tăng kiến tánh muốn thử Ngài có phải là kiến tánh không! Tăng đi trước Ngài, Ngài đánh nhẹ vào vai Tăng, Tăng ngó lại; Ngài nói: xin một đồng xu?
Tăng nói: nói được, cho một đồng xu.

Ngài bỏ túi vải xuống đất và khoanh tay đứng đó. Chỉ vậy là Tăng biết Ngài đã kiến tánh.

-Tăng khác hỏi: thế nào là túi vải?
Ngài bỏ túi vải xuống đất, rồi đứng đó.
Tăng hỏi: thế nào là việc trong túi vải?
Ngài mang túi vải đi.