Ý Nghĩa

Lần kia các đệ tử tập trung tranh luận về lợi ích của việc đọc sách. Có người cho đó là việc mất thời giờ, kẻ khác bất đồng ý kiến.

Khi người ta hỏi ý kiến, Minh Sư trả lời: “Có bao giờ các con đọc được một văn bản mà những ghi chú bên lề của một độc giả lại có ý nghĩa bằng chính văn bản không?”

Các đệ tử gật đầu đồng ý.

Minh Sư nói: “Đời sống là một văn bản như thế.”