BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ TÁM – THỨ CHÍN

Bài tán thứ tám

Trà thơm vương nhẹ giường thiền,

Năm xưa bao độ triền miên mê lầm.

Một sớm hoa nở đất tâm,

Thuyền sang bến giác, dứt mầm khổ vui.

Quay đầu kính lễ Đạo sư,

Ta-bà cứu độ, Toàn Thư lưu truyền.

Đông Mão – Chu Đại Vận

 

Bài tán thứ chín – 24/2/17

Từng đọc qua sách của Tiên sinh,

Lòng thường nghĩ nhớ xiết bao tình.

Lời nhân ái tình thương trải khắp,

Lẽ chân thường thức tỉnh quần mê.

Mừng vui nay được xem thánh tượng,

Tâm lành nguyện dốc trọn lai sinh.

Ngày sau nơi cõi nước an lành,

Ngẩng đầu ngưỡng vọng kính Tiên sinh.

Hàng Châu – Phùng Húc Thăng