Bị “Ma Nhập” Đi Tu Có Được Không?

HỎI: Tôi có ý định xuất gia nhưng chưa thực hiện được. Vừa qua nhân giỗ ông nội, tôi bị người chú “nhập” vào và đi theo. Xin hỏi, người bị “ma nhập” thì có thể đi tu được không? Có cách nào để khắc phục tình trạng này vì nếu tôi không đi tu được là điều đau buồn nhất!  (DIỆU LÝ, Quốc Oai, Hà Nội)

ĐÁP: Bạn Diệu Lý thân mến!

Theo nguyên lý “hết thảy chúng sanh đều có Phật tính” thì mọi người đều có thể tu được.

Mặt khác, một người sau khi xuất gia, nương tựa cửa Phật rồi thì nhờ an trú trong Chánh pháp, được chư Hộ pháp-Kim Cang bảo vệ và hộ trì, cùng với phước đức tự thân họ ngày càng tăng trưởng cho nên không ai có thể “đeo bám hay dựa dẫm” họ được nữa.

Do vậy, nếu đã có tâm nguyện xuất gia thì bạn hãy cứ đi. Sự tu học tinh chuyên của người xuất gia sẽ giúp bạn tháo gỡ và chuyển hóa tất cả.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn