Cách Thờ Phật & Gia Tiên

HỎI: Tôi muốn thờ Phật và gia tiên trong một không gian hẹp mà không biết tôn trí như thế nào cho đúng. Nếu tôn trí bàn thờ gia tiên thấp và nhỏ hơn bàn thPhật thì nên bố trí bên trái hay bên phải? Trường hợp chỉ tôn trí một bàn gia tiên thì phòng thờ không cân xứng, có thể thờ tranh Bồ-tát Địa Tạng phía trên bài vị gia tiên ở bên phải, và tranh Bồ-tát Quan Âm bên trái

(PHÁP ẤN, phapan2015@gmail.com)

thocung.jpg
Một cách bố trí bàn thờ Phật và gia tiên – Ảnh minh họa

ĐÁPBạn Pháp Ấn thân mến!

Bàn thờ gia tiên phải tôn trí thấp hơn bàn Phật, bên phải hay bên trái (hoặc bên dưới) bàn thờ Phật đều được. Bạn muốn ‘thờ tranh Bồ-tát Địa Tạng phía trên bài vị gia tiên ở bên phải, và tranh Bồ-tát Quan Âm bên trái’ cho cân xứng cũng rất tốt.

Quan trọng là, không gian thờ tự của nhà bạn phải hài hòa, cân đối, thẩm mỹ, nhìn vào liền phát khởi tín tâm. Mỗi bàn thờ dù nhỏ gọn đến mấy cũng cần đủ chỗ cho một lư hương, hai chén nước, bình hoa và dĩa quả.

Nguồn: giacngo.vn