Cần Gieo Trồng Hạt Giống Lành Cho Con Cái Từ Khi Còn Nhỏ

Hỏi: Tôi có nghe một băng giảng, vị giảng sư nói là không nên dạy con cái theo đạo Phật mà hãy để chúng tự tìm hiểu, khi lớn lên chúng nó sẽ tùy theo nhận thứcsở thích mà có tín ngưỡng, tôn giáo riêng.

Vậy Phật tử chúng con phải dạy con cái như thế nào? Chẵng lẽ người Phật tử lại dạy con cái theo tinh thần của tôn giáo, triết thuyết khác? Mặt khác, nếu không hướng dẫn cho con cái biết về Phật pháp thì lớn lên rất khó khuyên dạy vì đã bị nhiễm những thói xấu từ xã hội. Xin cho tôi một lời khuyên.(Anh Quâvoquan66@yahoo.com)

Đáp: Bạn Võ Anh Quân thân mến!

Theo chúng tôi, có lẽ vị giảng sư muốn nói đến việc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của con cái, hay người thân cũng như của mọi người nói chung, theo quan điểm Phật giáo, là không nên dụ dỗ hay ép buộc người khác, ngay cả con cái phải theo đạo Phật mà cần giáo dục nhằm nâng cao sự hiểu biết để mỗi cá nhân tự giác phát tâm trở thành Phật tử.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các bậc cha mẹ Phật tử là hướng dẫn cho con cái sống đạo đức, hướng thiện theo lời Phật dạy. Ngay từ khi mang thai, các bậc cha mẹ đã thực hành tu niệm, tu cho mình và cả cho con, vì thai nhi đã có khả năng huân tập các hạt giống thiện lành khi còn trong bụng mẹ. Kế đến, những năm tháng tuổi thơ, niên thiếu cho đến tuổi trưởng thành, các em cần được cha mẹ dìu dắt để thường được tiếp xúc với môi trường chùa chiền thanh tịnh, các sinh hoạt lễ hội Phật giáo, được gần gũi với chư Tăng để học tập và hành xử theo tinh thần từ bi-trí tuệ của giáo lý đạo Phật.

Nhờ quá trình hướng đạo lâu dài của cha mẹ, khi đến tuổi trưởng thành, một mặt các em nhận chân được những giá trị cao đẹp của Phật pháp, mặt khác đủ trình độ nhận thức để đối chiếu với các tư tưởng và triết thuyết khác nhằm xây dựng lý tưởng tôn giáo độc lập cho riêng mình dựa trên nền tảng tôn giáo truyền thống (Phật giáo) của gia đình và văn hóa dân tộc. Chắc chắn rằng các em được cha mẹ giáo dưỡng đúng Chánh pháp như vậy sẽ tiếp tục lựa chọn Phật giáo làm lẽ sống, tu dưỡng đạo đức và quy hướng tâm linh.

Do vậy, các bậc phụ huynh phải học tập giáo pháp, đem ánh sáng Phật pháp dạy dỗ, hướng thiện cho con cái của mình. Làm được như vậy mới hy vọng rằng con cái lớn lên sẽ ngoan hiền, đạo đức và gìn giữ truyền thống văn hóa ngàn đời của cha ông.

Chúc tinh tấn

Nguồn: giacngo.vn