Căn Tính

“Người ta tìm kiếm sự hợp nhất với Thượng Đế như thế nào?”

“Con càng khổ công tìm kiếm bao nhiêu thì con càng tạo ra khoảng cách giữa Chúa và con bấy nhiêu.”

“Vậy người ta nên làm gì đối với khoảng cách đó?”

“Con phải hiểu rằng khoảng cách đó không có.”

“Điều đó có nghĩa là Chúa và con chỉ là một ư?”

Không phải một, cũng không phải hai.”

“Làm sao có thể như thế được?”

“Mặt trời và ánh sáng mặt trời, đại-dương và những đợt sóng của đại-dương, ca-sĩ và bài ca – không phải một. Cũng không phải hai.”