Cao Cả

Minh Sư thở dài nói: “Khó khăn cho thế giới ngày nay là nhân loại từ chối không chịu trưởng thành.”

Một đệ tử hỏi: “Khi nào một người có thể nói được là đã trưởng thành?”

“Ngày nào mà người đó thấy không cần thiết phải nói dối về bất cứ điều gì.”