Cầu Quan Âm

Một người đang tránh mưa dưới mái hiên, đột nhiên nhìn ra thấy Quan Âm Bồ Tát cầm ô đi tới. Người đó nói:

– Thưa Quan Âm Bồ Tát, xin ngài phổ độ chúng sinh, dẫn con đi một đoạn được không?

Quan Âm đáp:

– Ta ở trong mưa, ngươi ở dưới mái hiên, mà ở dưới mái hiên không có mưa, ngươi vốn không cần ta độ.

Người này lập tức nhảy ra khỏi mái hiên, đứng trong mưa và nói:

– Bây giờ con cũng ở trong mưa, ngài có thể độ cho con rồi chứ?

Quan Âm nói:

– Ta ở trong mưa, ngươi cũng ở trong mưa. Ta không bị ướt, vì ta có ô, ngươi bị ướt, vì ngươi không có ô. Cho nên, không phải ta độ bản thân ta, mà là cái ô độ cho ta. Người muốn được độ, không cần tìm ta, mà tự đi tìm ô đi.

Quan Âm nói xong liền đi mất.

Ngày hôm sau, người này gặp chuyện khó khăn bèn đến tìm Quan Âm. Khi bước vào chùa, anh ta phát hiện có một người đang ngồi bái trước tượng Quan Âm. Người đó rất giống Quan Âm, rất giống. Người này hỏi:

– Có phải ngài là Quan Âm không ạ?

Người đó trả lời:

– Ta chính là Quan Âm.

Người này lại hỏi:

– Vậy vì sao ngài lại cầu nguyện với bản thân mình?

Quan Âm cười và trả lời rằng:

– Ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết, cầu người khác chi bằng cầu chính mình